mua cái lòng giặt này về nhà mà giặt 1 đợt để giảm chi tiêu k bik giá sao nữa zzz