Diễn đàn Thương mại Chợ Quảng là diễn đàn mua bán - thông tin và giải trí mới đi vào hoạt động. Để diễn đàn ngày càng phát triển và bổ ích hơn. Ban Quản lýChợ Quảng mong muốn xây dựng một đội ngũ Điều hành nhiệt tình và giàu lòng đam mê, chúng tôi tiến hành tuyển quản lý cho Chợ Quảng.

Các điều kiện và quyền lợi khi gia nhập đội ngũ điều hành gồm có:

* Quyền lợi:

- Được ưu tiên quảng cáo sản phẩm trên Chợ Quảng bằng hình thức đặt baner hoặc tin ưu tiên (tin VIP) giảm giá.

- Có toàn quyền quản lý các chuyên mục, sửa /xóa bài không hợp quy định.

- Được hưởng các chính sách ưu tiên từ Chợ Quảng.
- ....

* Nghĩa vụ:

- Quản lý các Chuyên mục trong quyền hạn của mình theo đúng nội quy của diễn đàn.

- Sưu tập hoặc viết các bài viết có chất lượng cho diễn đàn.

- Can thiệp và hòa giải những trường hợp xãy ra "xung đột" giữa các thành viên trong khi thảo luận, mua bán.

- Cư xử đúng mực với thành viên.

- Gương mẫu trong cách viết bài: Không spam, chat, hay viết bài không dấu.

* Điều kiện:

- Phải có từ 20 bài viết có chất lượng cho diễn đàn.

- Có lòng nhiệt tình và yêu thích box của bạn.

- Có thời gian online thường xuyên để quản lý Box.

- Phải chứng tỏ được là người có uy tín trên Chợ Quảng qua các bài viết.

Nếu bạn muốn trở thành Quản lý của Chợ Quảng vui lòng reply tại topic này hoặc E-mail về info@055.vn

Thông tin gồm:
- Tên của bạn.
- Email (dành cho ai post trên web).
- Nghề nghiệp.
- Hiện bạn đang ở đâu?
- Đăng ký làm MOD của Box.
- Kinh nghiệm của bạn.

Thân chào, hoan nghên các bạn tham gia.