về khoản máy giặt của lg thì em tin tưởng tuyệt đối các bạn ạ