WIFI tốc độ 15M giá 165.000 đồng/tháng
WIFI tốc độ 20M giá 180.000 đồng/tháng
WIFI tốc độ 25M giá 200.000 đồng/tháng
WIFI tốc độ 15M + Truyền hình HD 140 kênh giá 215.000 đồng/tháng
Truyền hình số HD 140 kênh 77.000 đồng/tháng
LIÊN HỆ NHÂN VIÊN KINH DOANH VIETTEL QUẢNG NGÃI 0978483742 (A GIANG)
Trân trọng cảm ơn!